Lokalitet
Vingården ligger i det sydlige Himmerland, nær Skals i bunden af Hjarbæk Fjord. Vinmarkerne ligger på højdedraget mellem Skals ådalen og Simested Å ådalen. Det betyder at markerne ligger så højt, at de ikke bliver udsat for tidlig nattefrost. Desuden er der gennem årene foretaget en effektiv beplantning med både 1-, 2- og 3-rækket læhegn.

Historie
Ugelris Vingaard blev etableret af Marianne og Peter med nogle ganske få vinstokke i 1989, efter at vi samme forår havde købt ejendommen med godt 10 ha jord til. De følgende år blev der løbende plantet nye arealer til. Udbudet af vinstokke til friland var dengang ikke så stort, FDV eksisterede ikke og jeg kendte ikke andre i Danmark der delte min interesse.

Allerede dengang havde vi gode venner i Südtirol som er vinbønder. De lærte os om dyrkning og pleje af vinstokkene, og ikke mindst beskæring. Senere opdagede vi at ”Foreningen af Danske Vinavlere” var etableret. Vi meldte os straks ind, og det var meget inspirerende at læse om andres erfaringer med vinavl i Danmark.

I begyndelsen var det meningen, at vores vingårde kun skulle være på hobbyplan. Vi havde 3-400 vinstokke, kun til ”eget forbrug”. I år 2000 påbegyndte vi en større tilplantning, og fra år 2000 og frem til 2005 blev der årligt udplantet ca. 500 – 600 vinstokke, så der i dag er knap 3000 vinstokke i vingårdene.

Sorter
Ugelris Vingård er hele vejen rundt omkranset af 3-rækket læhegn. Indenfor
disse læhegn ligger der 4 vinmarker afgrænset af mindre læhegn, bestående
af henholdsvis poppel, sitka og klitfyr.

De blå druer: Leon Millot, Regent og Rondo. Ca. 5-600 stokke af hver sort.
De grønne druer: Orion, Phonix og Zalas Perle. Ca. 250 af hver sort.
Derudover findes der et mindre antal af forskellige forsøgssorter.

Kommerciel vingård
I foråret 2006 blev Ugelris Vingaard & Gaardbryggeri godkendt som kommerciel vingård. I sommeren 2006 påbegyndtes etablering af vinproduktionslokaler, bestående af henholdsvis produktions rum, gærings-/lagerrum og kølerum.

I efteråret 2006 faldt alle øvrige tilladelser og godkendelser på plads,
så årgang 2006 kan være i handlen i 2007.

Gårdbryggeri
I forbindelse med etablering af produktionslokaler, er der også indrettet
et mindre bryggeri på gården. Læs om bryggeriet her

Besøg i vingården
Vi arrangerer vingårdsvandring, rundvisning i produktionslokalerne og
vinsmagning for private, personaleforeninger og firmaer m.v. Altid efter
aftale.Foto: Ole Misfeldt www.misfeldtphoto.dk